Reglementen

Baanreglement
 
Baanreglement
Alle leden hebben het recht om van alle banen gebruik te maken met in achtneming van de regels betreffende het online (zie onderdeel online afhangen) of digitaal afhangen op het afhangbord in het clubhuis.
 
Bestuur en ledenvergadering doen een dringend beroep op alle leden om bij grote drukte zoveel mogelijk te dubbelen.
Afwijkingen:
  • Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zijn banen gereserveerd voor trainingen.
  • Op donderdagavonden zijn 4 banen vanaf 19.30 uur t.b.v. tossavond voor senioren en voor junioren vanaf 16 jaar, met uitzondering van de avonden dat er competie of een toernooi gespeeld wordt.
  • Tijdens competitie- en toernooidagen bepaalt de competitie- c.q. toernooileider op welk tijdstip de banen vrij zijn.
  • In de winterperiode mag er in de avond vrij getennist worden. Bij het verlaten van het park moet de verlichting uitgedaan worden Op donderdagavond is het toss-avond. Tijdens de winterperiode kan er op donderdag(toss) ook vrij getennist worden, hiervoor is één baan beschikbaar. 
Als er een toernooi georganiseerd wordt op een van de andere dagen kan er alleen ten behoeve van genoemd toernooi in de avonden gespeeld worden 
 
Er wordt gespeeld volgens een roulatiesysteem: enkelspel maximaal 30 minuten, dubbelspel 45 minuten.
 
Leden dienen met hun ledenpas af te hangen op het digitale afhangbord in het clubhuis of online een baan te reserveren.  
 
Bestuur en baancommissie houden toezicht op het naleven van het baanreglement.
 
Online afhangen
Het is mogelijk online een baan af te hangen.
 
Het reserveren / afhangen van de banen gaat als volgt:
Ga naar de website tvdemeet.nl
Login bij [Mijn Club] rechts bovenin, met uw login en wachtwoord
Klik in de menubalk op [Baan afhangen]
Selecteer vervolgens spelers (met wie je wil tennissen), dag en tijdstip en bevestig de reservatie.
U ontvangt dan een bevestigingsmail van de reservering.
 
Onderhoud
Omdat het park ons eigendom is zal er veel zorg moeten worden besteed aan het op orde houden van de banen, dit is in ons eigen belang. Als men ongerechtigheden aan de banen, netten e.d. constateert is het van belang de baancommissie of bestuur daarvan z.s.m. in kennis te stellen.
Na elk spel is men verplicht de baan te vegen volgens de aangegeven regels op het veeg-instructiebord en de sleepnetten weer op de daarvoor bestemde plaats te deponeren. Indien de banen vochtig zijn (gravel plakt aan schoenen) dienen de banen niet geveegd te worden.
Men dient de leden van de baancommissie zo nodig tijd te geven om noodzakelijk onderhoud te verrichten.
Na (nacht)vorst mag men pas weer spelen als de banen vorstvrij zijn, dit is te bemerken aan de toplaag van de banen. Bij opdooi blijft de toplaag immers sompig en kleverig. Indien de banen als gevolg van opdooi niet bespeeld kunnen worden zal het park gesloten zijn. Op de website kunt u controleren wanneer het park gesloten wordt en ook wanneer de banen weer vrij gegeven worden.
 
Tenniskleding 
Men is verplicht in tenniskleding en met sportschoenen, met een voor smashcourtbanen geschikt profiel, te spelen.
Men dient zelf voor tennisballen te zorgen, gebruik nooit meer dan 6 ballen per baan.
 
 
Kantine&park regels
 
Toegang kantine en park
Het park en kantine zijn voor alle leden toegankelijk met toegangsbatches, zogenaamde druppels, waarmee de poort en zijdeur geopend kunnen worden.
 
De toegangsbatch heeft u dus ook nodig voor het bedienen van de baan verlichting, gebruik van de kleedruimtes en voor het draaien van de bardiensten. Voor het gebruik van de badges vragen wij een borg van 10 euro die u weer terug ontvangt bij inlevering. U kunt een badge aanvragen door een mail te sturen naar [email protected].
 
Rookverbod
 
Door een wettelijke maatregel is het verboden te roken in het gehele clubhuis. Tevens gaan we ervan uit dat alle rokers buiten zijn/haar peuken in de daarvoor bestemde asbakken deponeren.
 
Honden
 
Honden zijn niet welkom in ons clubhuis
 
Huis en gedragsregels over alcohol
 
1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het tennispark.
 
2. Het is niet toegestaan om de in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijv in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
 
3. Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan kinderen jonger dan 18 jaar. 
 
4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 
5. Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol tijdens hun bardienst. (wel gebruik van alcohol kan ontzegging van het mogen draaien van bardienst betekenen)
 
6. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren zoals happy hours, meters bier, verkoop van hele kratten en rondjes van de zaak zijn in de kantine niet toegestaan.
 
7. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger (evt oproepen bestuur of barcommissie) uit de kantine verwijderd.
 
Betaling
Consumpties dienen na elke bestelling afgerekend te worden. Dit kan alleen door te pinnen, contant betalen is niet meer mogelijk. 
Bij grote toernooien en evenementen kan er voor een ander betalingssysteem gekozen worden wat door het bestuur is bepaald.
 
Schorsing
Bij misdragingen op het tennispark wordt tweemaal gewaarschuwd, daarna zal schorsing van het lidmaatschap volgen. In uitzonderlijke gevallen kan ook direct schorsing toegepast worden.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 164 672 493

Adres

Wassevendreef 1
4641 DA Ossendrecht

KVK-nummer

40280359